Ehkäise palon syttyminen

Tulipalot eivät tapahdu sattumalta. Ihminen aiheuttaa itse noin 50 % tulipaloista. Näistä tulipaloista on 30 % tahallaan aiheutettuja ja 30 % huolimattomuudesta aiheutettuja.

Tulipalon syihin voidaan puuttua ja tulipalot ovat torjuttavissa ja vältettävissä. Tulipalon vaaratekijät ja vaaratilanteet voidaan usein poistaa oma-aloitteisesti tottumusten muutoksilla ja pienilläkin toimenpiteillä.

Tärkeätä on myös oivaltaa, että oma riskinotto vaikuttaa paloturvallisuuteen. Huolimaton tupakointi yhdistettynä humalahakuiseen alkoholin käyttöön on merkittävä riski. Palokuoleman uhreista 75 % miehistä ja 65 % naisista on tapahtumahetkellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Arjen turvallisuus on monesti sinusta itsestäsi kiinni, halustasi huolehtia turvallisuudesta, kyvystäsi tunnistaa mahdolliset vaaranpaikat, kyvystäsi noudattaa sääntöjä ja ohjeita, tarkkailla ympäristöä, ennakoida tulevaa, sekä kyvystäsi tehdä vaaratilanteissa oikeita päätöksiä.

Tulipalon yleisin syttymissyy on varomaton tai huolimaton tulen käsittely. Tulipaloissa kuolee joka vuosi noin 80 suomalaista.

 

Lähde: pelastustoimi.fi