Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö tiedottaa

VPK:iden (vapaa/sopimuspalokunta) määrä on vähentynyt viime vuosina ja alalla on ollut huolta harrastajien riittävyydestä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämän VPK-toiminnan tunnettuus -tutkimuksen mukaan suureen huoleen ei välttämättä ole aihetta, sillä yli kolmannes suomalaisista (36 %) voisi kuvitella harrastavansa VPK:ssa. Tutkimuksen mukaan 15–25-vuotiaista jopa 57 % voisivat ajatella aloittavansa palokuntatoiminnan. Tämä lupaa hyvää palokuntatoiminnan tulevaisuudelle ja jäsenmäärän kasvulle.

VPK:iden toiminnan eri muotoja tunnetaan vaihtelevasti. Lähes puolet suomalaisista mainitsee SPEKin teettämässä tutkimuksessa tuntevansa VPK-toiminnasta hälytystoiminnan. VPK:iden hälytystoiminta vaihtelee eri alueilla, harvaan asutuilla alueilla VPK:t ovat monesti ainoita paikallisia pelastustoimen edustajia ja yleensä ensimmäisenä onnettomuuspaikalla. Kaupungeissa VPK:t hälytetään pelastustoimen tueksi erilaisissa onnettomuustilanteissa. Lisäksi vapaaehtoisilla palokunnilla on vastuullaan mm. eläinpelastus- ja jälkivahingontorjuntatehtäviä.

Palokuntanuoriso- ja naistoiminta ovat vähemmän tunnettuja harrastusmuotoja VPK:issa. Tutkimukseen vastanneista 22 % tuntee nuorisotoiminnan ja vain 2 % naistoiminnan. Nuorisotoiminta tarjoaa 7–17-vuotiaille mielekkään ja monipuolisen harrastuksen, jossa oppii samalla hyödyllisiä turvallisuustaitoja mukavassa porukassa eri-ikäisten nuorten kanssa. Naistoiminta tarjoaa mahdollisuuden erityisesti naisille mm. toimia turvallisuusviestijöinä lähiympäristönsä hyväksi.

Ainutlaatuista harrastustoimintaa

– Harrastuksena vapaaehtoinen palokuntatoiminta on hyvin ainutlaatuinen. Lähes ilmainen harrastus tarjoaa monipuolisen turvallisuuskoulutuksen, liikunnallisia haasteita, uusia ystäviä sekä mahdollisuuden auttaa muita.

Mukaan palokuntatoimintaan pääsee parhaiten siten, että ottaa yhteyttä lähimpään VPK:hon. Toimintaan voi tutustua myös palokuntaan.fi-sivustolla, kertoo SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen. SPEK on tutkinut nyt kolmen vuoden ajan VPK:iden toiminnan tunnettuutta. Kysely toteutettiin alkuvuodesta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.

Palokuntatoiminta on alkanut Suomessa jo 177 vuotta sitten, kun maamme ensimmäinen palokunta perustettiin Turussa vuonna 1838. Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Palokunnissa toimivista valtaosa on miehiä, suurimman ikäryhmän muodostavat 25–34-vuotiaat.