Ihminen aiheuttaa itse noin 50 % tulipaloista. Näistä tulipaloista on noin 30 % tahallaan aiheutettuja ja noin 30 % huolimattomuudesta aiheutettuja. Mieti tulipalon mahdollisuutta ja palovaaroja kodissasi ja tunnista sekä ehkäise mahdolliset vaarat.

Jokaista ihmistä velvoittavat pelastuslain paloturvallisuussäännökset. Ensisijainen vastuu tulipalojen ehkäisystä sekä omasta ja ympäristön turvallisuudesta huolehtimisesta on jokaisella itsellään.

Ehkäise tulipalon syttyminen

 • jokaisen on oltava huolellinen tulipalon välttämiseksi
 • tulta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen
 • noudata tulipalon ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
 • nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen
 • avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa
 • huolehdi riittävistä varotoimista, jos ryhdyt tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön, jonka johdosta tulipalon vaara tuntuvasti lisääntyy
 • älä säilytä helposti syttyvää materiaalia ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai niiden välittömässä läheisyydessä

Ehkäise tulipalon leviäminen

 • hanki asuntoosi, myös kesämökille, riittävä määrä palovaroittimia
 • huolehdi palovaroittimen toimintakunnosta (toimivat paristot!)
 • älä säilytä tavaroita uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä

Toimi oikein tulipalon sattuessa

 • poistu ulos rakennuksesta
 • varoita tulipalosta viipymättä vaarassa oleville
 • tee hätäilmoitus 112:een
 • ryhdy pelastamaan omien kykyjesi mukaan

Muista myös!

 • tupakasta syttyy joka kolmas tulipalo
 • humalahakuinen alkoholin käyttö vaarantaa paloturvallisuuden – yli 70 % palokuolleista on päihtyneitä
 • sähkölaitteiden väärä käyttö tai vikaantuminen aiheuttaa joka vuosi yli tuhat rakennuspaloa
 • pidä myös huolta läheistesi paloturvallisuudesta

Lähde: pelastustoimi.fi